สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

รับฟังทางวิทยุ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ AM 612 kHz.

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่
สถานีวิทยุ ม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ
09:00
16:00