TBS-AIM #3

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 ก.พ. 66!

โครงการ TBS AIM คืออะไร

TBS-AIM เป็นโครงการในลักษณะของ Mentorship ซึ่งจะเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ สร้างเสริมประสบการณ์นอกตำราเรียน และแนะแนวทางในการวางแผนอนาคตต่างๆ และแนะแนวทางในการวางแผนการทำงานและศึกษาต่อในอนาคต จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหรือที่เรียกกันว่า “Mentee” ได้มีที่ปรึกษารุ่นพี่ผู้บริหารชั้นนำมากมายในประเทศ จากหลากหลายสายงาน หรือที่เราเรียกว่า “Mentor” มาเป็นผู้ดูแลน้องๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลา 5 เดือนในโครงการ โดยให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน ทั้งการเรียน การวางแผนอนาคต อย่างมีหลักการและเหตุผล

ซึ่งโครงการในลักษณะนี้มีอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (Top U) ต่างๆมาอย่างยาวนาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ Alumni ให้เหนียวแน่น โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) ได้จัดตั้งขึ้นเป็นปีแรกในนามว่า TBS-AIM

เข้าร่วมโครงการนี้แล้วได้ประโยชน์อย่างไร💫Identify career path: มองเห็นเป้าหมาย หรือ ความหมายของงานที่ทำชัดเจนขึ้น
💫Discover new possibilities: ได้รับมุมมองใหม่ๆ มองเห็นทางเลือกมากขึ้นทั้งในเรื่องงานและการใช้ชีวิต
💫Boost your confidence: ได้รับคำแนะนำ รวมถึงปรึกษาสิ่งที่ตัวเองกังวล ทำให้เริ่มมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
💫Define success: ได้ฟังมุมมองในการใช้ชีวิต นิยามของคำว่า ”ความสำเร็จ” ทั้งด้านการงานและการใช้ชีวิต

Mentee testimonial